Subsidie dubbelglas 2016

Actuele informatie? Kijk voor de meest actuele informatie over de subsidieregelingen in 2017 op deze website: Subsidie HR-glas 2017

Van tijd tot tijd worden er subsidies voor dubbelglas uitgekeerd om particulieren en bedrijven te stimuleren om energiebesparende maatregelen te treffen in hun woning en pand.

De Rijksoverheid kan bijvoorbeeld een subsidie geven op de aanschaf van isolatieglas. De subsidie is meestal een uitkering voor een deel van de kosten. Daardoor wordt het aanschaffen van dit glas voor jouw woning, winkel of kantoor een stuk aantrekkelijker omdat de investering sneller is terugverdient. Op Subsidie-glas2016.nl vind je alle informatie over de subsidie isolatie 2016 regelingen.

>>> Update: nieuwe dubbelglas subsidie per 15 september 2016

Lokale of landelijke subsidie in 2016?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen lokale en landelijke subsidies. Er zijn lokale gemeenten die stimuleringsmaatregelen aanbieden en moet je dus geluk hebben en in zo een gemeente wonen om gebruik te kunnen maken van de regeling. Niet elke gemeente geeft namelijk een subsidie. Daarnaast zijn er ook landelijke subsidies, de Rijksoverheid keert dan een kleine bijdrage uit zodat jij de kosten voor de aanschaf van isolatieglas mee kunt financieren. In de meeste gevallen gelden er een aantal voorwaarden en dien je hieraan te voldoen om het bedrag te kunnen krijgen. Zo kunnen de voorwaarden betrekking hebben op de dikte van het glas, het aantal ventilatieroosters per kamer, aantal m2 glas en of je in het huis woont of niet.

Wat is dubbelglas?

Als je isolatieglas gaat aanschaffen moet het aan de NPR-35-77 en PKVW eisen voldoen. Bekijk:

Advies van lokale glaszetters?

Als het aankomt op dubbelglas, dan is er veel mogelijk. Je kunt kiezen voor bijvoorbeeld HR+, HR++ of HR+++ glas om je huis goed te laten isoleren. Ondanks dat er nu geen landelijke subsidie voor dubbelglas in 2016 is, kan isolatieglas nog steeds erg rendabel zijn. Een erkende glaszetter legt je graag uit wat er precies mogelijk is. Maak gebruik van onze offerte service om het aanbod van glaszetters in jouw regio te vergelijken. Kies vervolgens voor de beste deal en bespaar op de kosten die je moet maken.

Voorgaande isolatieglas subsidies

De laatste landelijke dubbelglas subsidie dateert uit 2009 en eindigde officieel in december 2010. Het ging hier om een landelijke subsidieregeling.

– De oude regelingen
In het jaar 2009 was er een speciale subsidie voor dubbelglas opgezet zodat huiseigenaren een subsidie in de vorm van een waardebon konden krijgen voor de aanschaf van isolatieglas, zoals HR+ en HR++ glas. Om in aanraking voor de subsidie te komen moest het dubbelglas aan technische eisen voldoen zoals bijvoorbeeld dat het een isolatiewaarde van maximaal 1,60 W/m2K moest hebben. Het subsidiebedrag bedroeg maximaal 20% van de totale kosten en moest de eerder genoemde waardebon bij de glaszetter ingeleverd worden.

Per geval werd er maximaal €1100 euro inclusief BTW (of maximaal 20% van het totaal) uitgekeerd. Dus bij het inleveren van de waardebon (was op te vragen bij MeerMetMinder.nl) kon er een maximale korting van €1100 euro inclusief BTW op het factuurbedrag verkregen worden. In die tijd waren er ook andere subsidies om huizen energiezuiniger te maken, denk hierbij aan subsidies voor kozijnen, woningisolatie, zonneboilers, zonnepanelen en dergelijke meer.

– De voorwaarden
Er waren enkele voorwaarden waar een aanvrager aan moest voldoen. Deze waren:

  • Dat jij de eigenaar en de bewoner van de woning waar het isolatieglas wordt geplaatst moest zijn
  • Dat de woning voor 1 januari 1995 gebouwd en opgeleverd was
  • Dat de plaatsing van het glas tussen 1 juli 2009 en voor 31 december 2010 dient te gebeuren
  • Dat het isolatieglas volgens de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 35 77 geplaatst wordt
  • Dat er minimaal 5 m2 isolatieglas geplaatst dient te worden
  • Dat er een waardebon bij de glaszetter of aanbieder ingeleverd dient te worden

Aan het eind van 2010 zijn de subsidies vanuit de Rijksoverheid voor isolatieglas beëindigd. Er kan op dit moment in 2016 nog enkel gebruikt gemaakt worden van lokale subsidies die aangeboden worden door gemeentes en provincies.

Laag BTW-tarief

Het was mogelijk om in de periode van maart 2013 tot maart 2014 gebruik te maken van een verlaging op de BTW voor arbeidskosten bij de plaatsing van isolatieglas. Echter is deze regeling nu voor een derde keer verlengd om diverse branches een steun in de rug te geven. Daarom kan een huiseigenaar BTW-verlaging krijgen als er gekozen wordt voor isolatieglas. In plaats van het gebruikelijke tarief van 21% hoeft er slechts 6% betaalt te worden. De regeling is dus verlengd en is nog steeds geldig na 1 juli 2015. Zie de website van de Belastingdienst.

Wanneer geldt het lage BTW-tarief van 6%?

Als je een woning gaat isoleren en het doel hiervan is dat de woning energiezuiniger wordt, dan vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar onder het 6%-tarief. Voorbeelden van isolatiematerialen zijn:

  • glaswol
  • steenwol
  • piepschuim
  • isolatieglas

Zaken zoals deuren, kozijnen en riet zijn geen isolatiematerialen en het plaatsen van deze zaken vallen dus niet onder het lage BTW-tarief.

EnergieSubsidieWijzer.nl

Het is mogelijk om via www.energiesubsidiewijzer.nl beschikbare subsidies op isolatieglas van gemeenten en provinciën in Nederland op te zoeken. Als er een subsidie beschikbaar is in jouw woonplaats, dan heb je geluk en wordt je tegemoet gekomen in de kosten mits je aan de voorwaarden voldoet.

MeerMetMinder-regeling

Energiebesparende maatregelen treffen kost geld. Er zijn echter van tot tijd subsidies en financieringsregelingen van de overheid waarmee je tegemoetkoming in de kosten kunt opvragen. Voor eigenaren van woningen, woningbouwverenigingen en particuliere verhuurders zijn er landelijke en lokale subsidieregelingen. Op de website van BespaarLokaal.nl (voorheen Meermetminder.nl) is hier meer informatie over te vinden en is deze website een informatiebron van de Rijksoverheid; de laatste subsidie op dubbelglas werd trouwens via deze website geregeld. Zie: www.bespaarlokaal.nl

Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)

Er is ook een speciale regeling voor verhuurders beschikbaar en heeft de Rijksoverheid €400 miljoen euro vrijgemaakt om verhuurders te helpen om woningen energiezuiniger te maken.

Wat kost dubbelglas met en zonder subsidie?

Vraag meerdere offertes op bij glaszetters in jouw regio en vergelijk het aanbod. Zo kun je besparen op de aanschafkosten en krijg je een goed beeld van de mogelijkheden, het rendement per m2 en de jaarlijkse besparingen. Deze dienst is gratis en vrijblijvend.

> Zijn andere soorten isolatie ook rendabel in 2017?

Isolatieglas, zoals HR+ en HR++ glas is een vorm van isolatie voor woningen en panden. Er zijn echter ook andere vormen van isolatie te gebruiken en is het BTW-tarief van 6% na 1 juli 2015 ook voor deze soorten geldig. Lees verder over woningisolatie en ga naar isolatie subsidie 2017.

> Ben jij een particulier of MKB-er?

Dubbelglas kopen? Kom dan in contact met erkende glaszetters en vergelijk het aanbod.

Bekijk ook deze externe webbronnen:

Rijksoverheid
Huurcommissie
Energielabel
Dubbelglas
Subsidie isolatieglas 2017
Isolatieglas
Glaszetter
Energiesubsidiewijzer
Belastingdienst (isolatie)glas